+48 91 4000 002 biuro@lgr-zalew.pl Pn-PT 8:00 - 16:00 Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje   •   NIP 855-157-26-99   •   REGON 320764818   •   KRS 0000342096
Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński” Plac Ratuszowy 1 w Międzyzdrojach, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która przeprowadzi kontrolę w następującym zakresie: 1. Funkcjonowanie Biura LGR „Zalew Szczeciński”. 2. Informacja o przeprowadzonym naborze nr II/2021. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Mróz
Więcej
Zapytanie ofertowe Firma Leszek Baran Połów Ryb za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej  Zalew Szczeciński, zaprasza do złożenia oferty w sprawie:„Zakupu hybrydowego”. 1.      Ofertę należy przesłać  e-mailem na adres:  biuro@lgr-zalew.pl. 2.      Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrą. 3.      Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką. 4.      Oferta ma obejmować całość zamówienia. 5.      Termin złożenia oferty: 7 grudnia 2022 do godziny… Czytaj więcej Zapytanie ofertowe Firma Leszek Baran Połów Ryb za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej  Zalew Szczeciński, zaprasza do złożenia oferty w sprawie:„Zakupu hybrydowego”.
Więcej
Departament Rybołówstwa zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego projektu. projekt zm. rozp MRiRW podział środków EFMR_uzgodnienia zewn.
Więcej
Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński w ramach realizacji umowy o dofinansowanie  nr 00035-6523.3-SW1600028/21/22 z dnia 28.06.2022 dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zrealizowała oznaczenie 3 szlaków Zalew Szczecińskiego na terenie Gminy Stepnica: Szlak 1. SZLAK ROWEROWY –  NATURA W OKÓŁ NAS,  Szlak 2. – SZLAK EDUKACYJNY „W WODZIE I NAD WODĄ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO”, Szlak 3 – SZLAK… Czytaj więcej Realizacja projektu 3 szlaki Zalewu Szczecińskiego
Więcej
Szanowni Państwo, przesyłam w załączeniu w ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag,… Czytaj więcej Konsultacje publiczne projektu
Więcej
1 2 3 47

Liczba odwiedzin

Ilość wejść na stronę: _